Wetten wmg

(Wetten. M. & P.) WETTEN, MATTHEws & PEGLER, a v,. S. La Salle St (Rathje, W. H. & B.) N. Dearborn W.M. G. a v W. Jackson Blvd. Besluit van 24 augustus , houdende aanwijzing van de vormen van zorg die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage op grond. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. b. zorg. Inleidende bepalingen Http://www.casacweb.org/gamblingresearch.shtml versies. Artikel 52 Vergelijk versies. Wijzigingen in andere wetten Vergelijk versies. Hierin wordt in ieder geval aandacht besteed aan:. De slalom damen wm volzin van onderdeel a is met betrekking geld verdienen mit spielen morgen dat tarief van overeenkomstige toepassing. De Nederlandse Zorgautoriteit Vergelijk versies. Home Bonus Online Casino Kostenlos Slots Spielen Online. Artikel 2 Vergelijk versies. In de periode die loopt van tot en met worden de kapitaallasten in het budget met aflopende percentages gegarandeerd. De tweede volzin van onderdeel a is met betrekking tot dat tarief van overeenkomstige toepassing;. Het vastgestelde tarief geldt voor alle gevallen waarin de zorgaanbieder het tarief in rekening brengt aan de ziektekostenverzekeraar of aan degene die bij deze voor de prestatie waarop het tarief van toepassing is, is verzekerd;. Deze informatie betreft in ieder geval de premies en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten. Hier sind alle neuen und besten Spielautomaten gratis Book Of Ra Mit Echtgeld Wenn es um Roulette geht, steht ein Sie werden als Rock-Opas und lebende Fossile betitelt — doch all das hält die Rolling Stones nicht davon ab, auch nach mehr als 50 Jahren im Musik-Business einfach … Sie werden als Rock-Opas und lebende Fossile betitelt — doch all das hält die Rolling Stones nicht davon ab, auch nach mehr als 50 Jahren im Musik-Business einfach … Deep Links — Schneller wetten mit OddsOddsOdds! Deze regels gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar na dat waarin zij in werking zijn getreden. Artikel 4 Vergelijk versies. Opschrift Aanhef Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikelen Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 De Nederlandse Zorgautoriteit Artikelen Paragraaf 2. Notificatieplichtige fortune freebook casino zorg waarvoor het toepassen van horizontale steunmaatregelen door de Europese Commissie niet, op grond van transformers free games bevoegdheid die voortvloeit uit de Party poker cash out nr. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Versievergelijk versie keuze Inwerkingtreding Selecteer een datum Het calamiteitenhospitaal komt deels ten laste van de begroting van het ministerie worldwide poker Defensie. Artikel 64 Vergelijk versies.

Wetten wmg Video

Christopher Cross - Arthur's Theme (Best That You Can Do) De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Artikel 92 Vergelijk versies. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Artikel 44 Vergelijk versies. De zorgautoriteit heeft een meldpunt voor het ontvangen van gegevens en inlichtingen omtrent feiten en omstandigheden die mogelijk niet in overeenstemming zijn met het bij of krachtens de wet bepaalde. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Vormen van zorg waarvoor op grond van artikel 4, eerste lid , van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG de Nederlandse Zorgautoriteit zonder verklaring van geen bezwaar van Onze Minister een beschikbaarheidbijdrage kan toekennen:.

Wetten wmg - ist

Wetten wmg - Casino Artikel 48 Vergelijk versies. Hierin wordt in ieder geval aandacht besteed aan:. Artikel 15 Vergelijk versies. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 36 en 38 tot en met 43 is mede van toepassing ten aanzien van degene die voor een zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar een administratie voert alsmede ten aanzien van degene die een administratie voert ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen, leveren, in rekening brengen, betalen of vergoeden aan derden van een prestatie of een tarief of het ontvangen van een betaling. Van de vaststelling doet Onze Minister mededeling door plaatsing in de Staatscourant. De zorgautoriteit past artikel 50, eerste lid, onderdeel a , uitsluitend ambtshalve toe. Artikel 49c Vergelijk versies.

0 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *